W solidarności z Ukrainą

level 27 opowiada się za pokojem w Europie i solidaryzuje się z narodem ukraińskim. level 27 to reprezentowany przez polską spółkę handlową lokal rozrywkowy, zlokalizowany w Warszawie, stolicy kraju członkowskiego NATO.

Zespół level 27 i zarząd spółki stanowczo potępiają rosyjską agresję militarną i inwazję na Ukrainę. Wierzymy, że w nowoczesnym świecie w globalnej społeczności nie ma miejsca na faszyzm, imperializm i militarne najazdy na niepodległe kraje. level 27 i jego zespół przekazują darowizny i udzielają się na rzecz Ukrainy na wielu różnych polach. Podobnie jak większość społeczeństwa pragniemy wyrazić nasze wsparcie w walce Ukrainy o pokój oraz ochronę jej terytorium i obywateli.

Nasze myśli są dzisiaj z przedstawicielami sił zbrojnych armii ukraińskiej. Cenimy i wierzymy również w siły Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) jako sojuszu obronnego, którego celem jest zapewnienie regionalnego pokoju, stabilności i bezpieczeństwa obywatelom Sojuszu i jego sąsiadom. Wszyscy liczymy na pokój w regionie i umocnienie państwa Ukrainy jako przyjaznego, stabilnego i bezpiecznego kraju sąsiedniego.

Ślemy słowa otuchy narodowi ukraińskiemu, który walczy o pokój i jedność swojego kraju. Wspólnie przeżywamy żałobę towarzyszącą wielu ukraińskim rodzinom, które straciły swoich bliskich oraz wysyłamy życzenia powrotu do zdrowia rannym obywatelom i żołnierzom Ukrainy.

Życzymy wszystkim ukraińskim uchodźcom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i rodzin, aby mogli jak najszybciej wrócić do ojczyzny i cieszyć się życiem w pokoju i radości.

Z nadzieją na prawdziwy regionalny pokój.