Regulamin strony

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CLUB 27 SP Z O O  jest zobowiązana do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Polityka prywatności razem z METODY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY stanowią bazę przetwarzania Twoich danych osobowych. Dlatego też prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką Prywatności obowiązującą na tej stronie.


TWOJE DANE OSOBOWE

W związku z używaniem przez Ciebie naszej strony internetowej ora chęcią wykonania rezerwacji zostaniesz poproszony o niezbędne dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy. Korzystając z naszego Serwisu użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie tych danych i ich dalsze wykorzystanie w Serwisie. Administratorem danych dla celów ustawy o ochronie danych osobowych jest CLUB 27 SP Z O O.


PLIKI COOKIES

Polityka plików cookies zawarta jest w sekcji „COOKIES”


SERWISY PODMIOTÓW TRZECICH

Nasz serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Po kliknięciu na link do jednej z tych stron internetowych, należy pamiętać, że te strony internetowe lub usługi mogą mieć własne zasady ochrony danych osobowych i że nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za te polityki. Proszę dokładnie zapoznać się z polityką prywatności przed wysłaniem jakichkolwiek danych osobowych na tych stronach internetowych lub usług.


ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany wprowadzane do naszej polityki prywatności, będą uprzednio umieszczane na tej stronie.


KONTAKT

Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania, uwagi i wnioski dotyczące tej polityki prywatności można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy w sekcji KONTAKT.


PRAWNE INFORMACJE DODATKOWE

Strona www.level27.pl  jest redagowana przez CLUB 27 SP Z O O.


METODY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

Korzystanie ze strony www.level27.pl oznacza akceptację poniższego zbioru warunków. Korzystając ze strony oraz pobierając materiały lub informacje ze strony Użytkownik akceptuje poniższe warunki i stają się one dla niego obowiązujące.


OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STRONY

Zawartość strony www.level27.pl  chroniona jest obowiązującym prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część strony nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez pisemnej zgody CLUB 27 SP Z O O. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie nie wymaga powyższej zgody tylko i wyłącznie w przypadku użytku prywatnego. Wszystkie znaki towarowe oraz logo wyświetlane na stronie są własnością CLUB 27 SP Z O O  i są chronione odpowiednimi przepisami prawa patentowego oraz własności intelektualnej. Znaki towarowe i logo nie mogą być odtwarzane lub używane na stronach innych niż strony CLUB 27 SP Z O O bez uprzedniej pisemnej zgody tego podmiotu. Znaki towarowe lub logo wyświetlane na stronie CLUB 27 SP Z O O nie mogą być używane jako adres strony internetowej będącej własnością osób trzecich.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

CLUB 27 SP Z O O  gwarantuje, że informacje zawarte na stronie internetowej www.level27.pl  są prawdziwe i odpowiadają faktom w momencie każdej aktualizacji strony; gwarantujemy, że informacje dostarczone przez CLUB 27 SP Z O O są w pełni zgodne z zasadami etyki biznesu i umieszczone zostały umieszczone w dobrej wierze. W żadnym wypadku CLUB 27 SP Z O O nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z korzystania z tej strony. Informacje zawarte na tej stronie mogą być niedokładne lub błędne w wyniku problemów technicznych lub innych, w tym, nie ograniczając się do błędów typograficznych, wykonanych przy wprowadzaniu informacji. CLUB 27 SP Z O O zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji lub wymiany informacji zawartych na tej stronie w każdym czasie, w razie potrzeby, bez obowiązku wcześniejszego przekazania zawiadomienia.


HIPERŁĄCZA

Jeżeli strona CLUB 27 SP Z O O  zawiera linki do stron będących własnością osób fizycznych i / lub podmiotów trzecich, CLUB 27 SP Z O O  nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron w linkach. Użytkownicy, którzy odwiedzają jakieś miejsca związane z witryną CLUB 27 SP Z O O  dokonują tego na własną odpowiedzialność, w szczególności w odniesieniu do wszelkich konsekwencji utraty, uszkodzenia lub kosztów niezależnie od ich charakteru. Linki do takich stron internetowych nie oznaczają powiązania, przedstawicielstwa lub innego połączenia dowolnego rodzaju CLUB 27 SP Z O O  i właściciela (-i) połączonej strony internetowej (s).


INFORMACJE UZYSKIWANE PRZEZ  CLUB 27 SP Z O O

Jeśli nie zaznaczono inaczej przez nadawcę, wszystkie informacje uzyskane przez CLUB 27 SP Z O O  poprzez swoją stronę internetową uznaje się za nie poufne i dlatego swobodnie wykorzystywane przez CLUB 27 SP Z O O w dowolnym celu handlowym lub w inny sposób. W przypadku wysyłania jakichkolwiek materiałów do CLUB 27 SP Z O O za pośrednictwem tej strony internetowej, Użytkownik gwarantuje, że taki materiał nadaje się do publikacji i zakłada ochronę CLUB 27 SP Z O O przed wszelkimi działaniami i / lub zastrzeżeniami wniesionych przez osoby trzecie, w oparciu o wyłączne prawa do korzystania posiadane przez Użytkownika.


PRAWO I SĄD WŁAŚCIWY

Te warunki są regulowane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie spory wynikające z korzystania z witryny CLUB 27 SP Z O O lub jej stosowanie podlegają jurysdykcji polskich sądów powszechnych. Niezależnie od powyższego, CLUB 27 SP Z O O zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia postępowania sądowego w jurysdykcjach innych krajów w celu najlepszej ochrony swoich praw i uzasadnionych interesów.


COOKIES

Strona CLUB 27 SP Z O O korzysta z plików „Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firefox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.